Thông tin chuyên gia

- Họ Tên: Hà Thị Mỹ Trang

- Năm sinh: 25/10/1984

- Giới tính: Nữ

- Học hàm, học vị: Kỹ sư

- Ngôn ngữ có thể giao tiếp: Đang cập nhật.

- Lĩnh vực tư vấn: Điện - Điện tử - Tự động hóa

- Số năm kinh nghiệm: 6

- Email: hathimytrang1984@gmail.com

- Điện thoại: 0939007676

- Địa chỉ: Số 17 Lê Lai; P. Mỹ Bình; TP. Long Xuyên

Thông tin đơn vị công tác

- Cơ quan công tác:

- Điện thoại cơ quan: 0763831421

- Địa chỉ cơ quan: 17 Lê Lai, Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang

- Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

- Bộ phận: Phòng Giao dịch Công nghệ

Công trình đã tham gia