Nông - Lâm - Thủy sản
Logo

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Bống Tượng

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Bống Tượng
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Nàng Hai thương phẩm

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Nàng Hai thương phẩm
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Sặc Rằn

Quy trình sản xuất giống và nuôi cá Sặc Rằn
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Sản xuất giống cá Lóc bông

Sản xuất giống cá Lóc bông
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Sản xuất giống cá Leo

Sản xuất giống cá Leo
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Sản xuất giống giáp xác mước lợ bản địa. Cua biển - Ghẹ xanh - Ba Khía

Sản xuất giống giáp xác mước lợ bản địa. Cua biển - Ghẹ xanh - Ba Khía
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Sản xuất giống cá nước lợ bản địa. Cá Đối - Cá Nâu - Cá Chốt Trắng

Sản xuất giống cá nước lợ bản địa. Cá Đối - Cá Nâu - Cá Chốt Trắng
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Giống lúa MLT 480

Thời gian sinh trưởng: 94 – 97 Năng suất (T/ha): 6-8 tấn Dài hạt 7.0 mm Cứng cây Hơi kháng bệnh cháy lá, hơi kháng rầy nâu Mềm cơm, gạo trong Thích nghi vùng đất phù sa và phèn
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Giống đậu nành MTĐ 176

MTĐ 176 Thời gian sinh trưởng 75 – 82 ngày, Chiều cao cây 45 – 50cm, 20 – 25 trái/cây. Trọng lượng 100 hạt 17 – 18 gram. Năng suất 2,0 - 2,5 tấn/ha
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Giống đậu nành MTĐ 760

MTĐ 760 Thời gian sinh trưởng 85 – 90 ngày . Chiều cao cây 50 – 60cm, 25 – 30 trái/cây. Trọng lượng 100 hạt 18 – 19 gram. Năng suất 2,5 - 2,8 tấn/ha.
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Giống lúa MTL 856

MTL 856 Thời gian sinh trưởng: 90-95 Năng suất (T/ha): 6-7 tấn Chiều cao cây: 100-105 cm Dài hạt 6.2 – 6.7 mm Khá cứng cây Ít nhiễm rầy nâu, bệnh cháy lá, vàng lùn Giảm 20-30% lượng phân đạm. Cơm mềm dẻo, gạo trong
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Logo

Giống lúa MTL 566

MTL 566 Thời gian sinh trưởng: 87-92 Năng suất (T/ha): 6-8 tấn Chiều cao cây: 85-90 cm Dài hạt 6.8 mm Hơi cứng cây: cấp 3 Ít nhiễm rầy nâu, bệnh cháy lá, vàng lùn. Mềm cơm, gạo trong (đông xuân và hè thu)
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : Cần Thơ
Ngày đăng : 05-10-2016

Trang đầu 1 2 3 4 5 6 Trang cuối
 Danh sách chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản