Nông - Lâm - Thủy sản
Logo

Quy trình sản xuất nhân tạo cá chạch lấu

Xây dựng qui trình sản xuất giống nhân tạo cá chạch lấu, nhằm chủ động nguồn con giống.
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : An Giang
Ngày đăng : 04-03-2015

Logo

Sản xuất giống nhân tạo cá linh ống

- Bổ sung và hoàn thiện kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá linh ống. - Xây dựng quy trình ương nuôi cá linh non (2 tháng tuổi) trong ao đất.
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : An Giang
Ngày đăng : 04-03-2015

Logo

công nghệ sản xuất cá tra nghệ

Nghiên cứu ứng dụng hoàn chỉnh quy trình sinh sản nhân tạo và sản xuất giống cá tra nghệ (Pangasius kunyit Pouyaud, Teugels & Legendre) Hoàn chỉnh và chuyển giao được quy trình sản xuất giống cá Tra nghệ đạt các thông số kỹ thuật như sau: -Hệ số thành thục cá cái: 6-8% -Tỷ lệ cá cái tham gia sinh sản: 90% -Tỷ lệ thụ tinh đạt: 70% -Tỷ lệ nở: 70% -Tỷ lệ sống cá 30 ngày tuổi đạt: 30%% -Tỷ lệ sống đến cá giống đạt: 20% -Kích cỡ cá giống: 6 -8 cm
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : An Giang
Ngày đăng : 04-03-2015

Trang đầu 1 2 3 4 5 6
 Danh sách chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản