Sản xuất giống nhân tạo cá linh ống

- Ngày đăng: 04-03-2015
- Nơi đăng: An Giang
- Mức đánh giá: Chưa có đánh giá
- Đơn giá: Liên hệ

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công Nghệ An Giang

Địa chỉ: 17 Lê Lai, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Tỉnh thành: An Giang

Điện thoại: 02963.831421

Email: trungtamkhcnag@gmail.com

Fax: 02963954305

  • Xem gian hàng
  • -   Cá linh ống thành thục sau 3- 4 tháng nuôi vỗ bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 35%. Sức sinh sản tương đối của cá linh trong điều kiện nuôi vỗ khá cao và dao động từ 188.347- 457.526 trứng/kg cá cái.

    -   Liều  80-100   60µgLH-RHa   +   10mg   cho   tỷ  lệ  cá  đẻ  cao  nhất  (81,11- 83,33%).

    -   Phổ thức ăn của cá linh trong 1 tháng tuổi gồm 3 thành phần chính: Động vật phù du, tảo và mùn bã hữu cơ/ thức ăn công nghiệp với tỷ lệ theo thứ tự: 49%, 30% và 21%. Tỷ lệ sống của cá (sau 60 ngày ương dưới ao) ở mật độ 600 con/m cao nhất (76,45% ) và thấp nhất là tỷ lệ sống của cá ương  ở mật độ 1.000 con/m2  (35,2%).

    -   Khả năng thích ứng của cá linh tăng dần theo sự phát triển của cơ thể: ngưỡng Oxy, tiêu hao Oxy của cá bột lần lượt: 1,5 mgO /L, 891,56 mgO /kg/h và của cá 30 ngày tuổi là 0,85 mgO /L, và 674,85 mgO /kg/h. Ngưỡng nhiệt của  cá linh bột 12,45 C và 39,45 C. Trong khi đó ngưỡng nhiệt độ của cá 30 ngày tuổi là 10,5 C và 41,5 C.

    Cá linh không thể tồn tại khi pH của ao thấp hơn 4,0 và cao hơn  11,5. Ngưỡng độ mặn của cá linh bột 12‰ và 30 ngày.