Triển khai phần mềm quản lý kho miễn phí

Đăng ngày: 13-03-2014

Chương trình khuyến mãi "Triển khai hệ thống phần mềm quản lý kho vật liệu xây dựng miễn phí khi thiết kế 1 website giới thiệu tại công ty Công Nghệ Xanh An Giang"

Công ty TNHH Tư vấn & Dịch vụ Kỹ thuật Công Nghệ Xanh An Giang.

Chuyên sản xuất gia công một số phần mềm đã và đang hoạt động như sau:

1. Phần mềm "Quản lý kho dược" cho Bệnh Xá Công An Tỉnh An Giang.

2. Phần mềm "Quản lý rừng" cho Chi cục Kiểm Lâm Tỉnh An Giang.

3. Phần mềm "Quản lý nhà thuốc đạt chuẩn GPP" cho các nhà thuốc như Nhà Thuốc Trung Việt.

4. Phần mềm "Quản lý kho Nông Dược" cho cửa hàng Anh Nhơn.

5. Phần mềm "Quản lý kho giống lúa" cho Công ty TNHH MTV Hai Trường.

6. Phần mềm "Quản lý phòng khám online" cho phòng khám Phú Hòa.

7. Phần mềm "Quản lý kho thuốc" Cty Dược Imexpharm Đồng Tháp

Khuyến Mãi Liên Quan