Thành viên cao cấp
2 năm 3 tháng

Công ty Cổ phần Công nghệ Nhân Hòa

Lĩnh vực

- Quốc gia: Việt Nam

- Tỉnh thành: Hà Nội

- Lĩnh vực kinh doanh: Xử lý môi trường

- Ngày tham gia: 25/06/2021

Vị trí doanh nghiệp trên google map