Thành viên cao cấp
7 năm 4 tháng

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH

- Quốc gia: Việt Nam

- Tỉnh thành: Toàn Quốc

- Lĩnh vực kinh doanh: Cơ khí - Chế tạo máy

- Ngày tham gia: 10/07/2015
 Cơ khí - Chế tạo máy
Logo

MÁY QUẤN MÀNG PALLET AV-3600A/3600B

MÁY QUẤN MÀNG PALLET AV-3600A/3600B
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

MÁY RÚT MÀNG CO BS 400

MÁY RÚT MÀNG CO BS 400
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

MÁY RÚT MÀNG CO HD 3246

MÁY RÚT MÀNG CO HD 3246
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

STRAPPING MACHINE RQ-8A

STRAPPING MACHINE RQ-8A
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG SP 500

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG SP 500
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

MÁY HÀN MIỆNG BAO DBF-900LD

MÁY HÀN MIỆNG BAO DBF-900LD
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

STRAPPING MACHINE D-53X2

STRAPPING MACHINE D-53X2
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

Máy dò kim loại MRK-750F-CS

Máy dò kim loại MRK-750F-CS
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

Máy dò kim loại MUK-2002T-CS

Máy dò kim loại MUK-2002T-CS
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

Logo

Máy dò kim loại L800

máy dò kim loại L800
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : TP.HCM
Ngày đăng : 23-10-2015

 Danh sách chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Cơ khí - Chế tạo máy
Không có chuyên gia trong lĩnh vực này!