Thành viên cao cấp
7 năm 2 tháng

CÔNG TY TNHH THANH BÌNH

- Quốc gia: Việt Nam

- Tỉnh thành: Toàn Quốc

- Lĩnh vực kinh doanh: Cơ khí - Chế tạo máy

- Ngày tham gia: 10/07/2015

SẢN PHẨM MỚI

Đơn giá: Liên hệ

MÁY QUẤN MÀNG PALLET AV-3600A/3600B

Đơn giá: Liên hệ

MÁY RÚT MÀNG CO BS 400

Đơn giá: Liên hệ

MÁY RÚT MÀNG CO HD 3246

Đơn giá: Liên hệ

STRAPPING MACHINE RQ-8A

Đơn giá: Liên hệ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG SP 500

Đơn giá: Liên hệ

MÁY HÀN MIỆNG BAO DBF-900LD

Đơn giá: Liên hệ

STRAPPING MACHINE D-53X2

Đơn giá: Liên hệ

Máy dò kim loại MRK-750F-CS

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đơn giá: Liên hệ

MÁY HÚT CHÂN KHÔNG SP 500

Đơn giá: Liên hệ

MÁY RÚT MÀNG CO HD 3246

Đơn giá: Liên hệ

MÁY RÚT MÀNG CO BS 400

Đơn giá: Liên hệ

MÁY QUẤN MÀNG PALLET AV-3600A/3600B