Thông tin liên hệ

Tên doanh nghiệp:
Lĩnh vực kinh doanh:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Website: agitech.com.vn

Thông tin người đại diện

Họ tên: Huỳnh Lý Thanh Nhàn
Địa chỉ: 34A, Bùi Văn Danh, Mỹ Xuyên, Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: 0919995986