Thu hồi tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ
Ngày đăng: 21/06/2016

Bộ TTTT và Bộ KHCN đã ban hành Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ. Theo đó, việc xác định hành vi đăng ký và sử dụng tên miền “.vn” vi phạm pháp luật sở hữu trí tuệ và áp dụng biện pháp buộc thay đổi thông tin tên miền, buộc trả lại tên miền, thu hồi tên miền “.vn” được thực hiện theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, công nghệ thông tin, viễn thông, do cơ ...


Hội thảo về sửa đổi, bổ sung Luật Chuyển giao công nghệXuất khẩu rơm rạ, một công đôi việc
Công nghệ xử lý rơm rạ tại ruộng làm phân bón sinh học nhằm bảo vệ môi trường và phát triển nông nghiệp bền vữngBưởi da xanh Sông Xoài được nhận chứng nhận VietGAP
ATTE.VN - ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NÂNG CAO SỨC CẠNH TRANH
Ngày đăng: 28/10/2015

Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ. Link: http://atte.vn/chinh-sach-ho-tro.html


Mời tham gia thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ
Sàn giao dịch Công nghệ ATTE
Họ tên: Huỳnh Lý Thanh Nhàn.
Học hàm học vị: Thạc sĩ.
Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin - Viễn thông.
Số năm kinh nghiệm: 7.
Họ tên: Ngụy Kim Hưng.
Học hàm học vị: Kỹ sư.
Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin - Viễn thông.
Số năm kinh nghiệm: 2.
Họ tên: Bùi Đăng Hưng.
Học hàm học vị: .
Lĩnh vực tư vấn: Chế biến thực phẩm - đồ uống.
Số năm kinh nghiệm: 6.
Họ tên: Đào Đức Diễn.
Học hàm học vị: Thạc sỹ.
Lĩnh vực tư vấn: Lĩnh vực khác.
Số năm kinh nghiệm: 7.
Họ tên: Đặng Văn Kiểu.
Học hàm học vị: Thạc sĩ.
Lĩnh vực tư vấn: Công nghệ thông tin - Viễn thông.
Số năm kinh nghiệm: 3.

Đang truy cập:
1
Thành viên:
0
Tổng lượt truy cập:
66341

Số nhà cung cấp:
12
Số sản phẩm chào bán:
124
Số sản phẩm tìm mua:
0