Chính Sách Hỗ Trợ
Loại văn bản Năm ban hành Cơ quan ban hành Người ký Trích yếu

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
57/2018/NĐ-CP17/04/2018Chính PhủNghị định Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
366/LHHVN05/06/2018Liên hiệp cá hội khoa học và kỹ thuật Việt namTổ chửa triễn khai Giải thưởng sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam 2018
04/2017/QH1410/07/2017Quốc HộiLuật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa
39/2018/NĐ-CP11/03/2018Chính PhủQuy định chi tiết về một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
38/2018/NĐ-CP11/03/2018Chính PhủQuy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệm sáng tạo.
567/QĐ-UBND10/03/2016ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANGQuyết định Ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
Không có27/07/2016HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆPhiếu nhận xét thuyết minh dự án QD567
Không có27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangPHIẾU THÔNG TIN VỀ ỨNG DỤNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN (Theo Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh)
Không có27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangLý lịch khoa học của cá nhân thực hiện dự án
BM.01-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangĐƠN ĐỀ NGHỊ Hỗ trợ thực hiện dự án theo Quyết định 567/QĐ-UBND ngày 10/3/2016 của UBND tỉnh
BM.02-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangBiểu mẫu thuyết minh dự án ứng dụng đổi mới công nghệ
398/HD-SKHCN16/05/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangHƯỚNG DẪN Về việc tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
BM.03-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangBiểu mẫu thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm hoặc nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả
BM.04-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangBiểu mãu thuyết minh dự án chuyển giao công nghệ hoặc tập huấn kỹ thuật
BM.06-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangBiểu mẫu báo cáo tiến độ quyết định 567
BM.07-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangBiểu mẫu báo cáo kết quả dự án ứng dụng, đổi mới công nghệ
BM.08-QLCN&TTCN27/07/2016Sở Khoa Học và Công Nghệ An GiangBiểu mẫu báo cáo kết quả dự án sản xuất thử nghiệm hoặc nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả hoặc chuyển giao công nghệ hoặc tập huấn kỹ thuật
05/QD-NATW05/01/2015Quỹ đổi mới công nghệ quốc giaQuỹ đổi mới công nghệ quốc gia
120/2014/TTLT-BTC-BKHCN25/08/2014BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆHướng dẫn quản lý tài chính quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
210/2013/NĐ-CP19/12/2013Chính PhủNghị định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Chat với Chúng Tôi