Quy định/Hướng dẫn

Quyền và trách nhiệm của Sàn giao dịch công nghệ An Giang

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA SÀN GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ AN GIANG

 

1. Quyền của Sàn giao dịch công nghệ An Giang (ATTE)

   - ATTE sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà ATTE nêu ra.

​   - ATTE  xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên ATTE. Các chính sách này sẽ được công bố trên www.atte.vn.

​   - Trong trường hợp ATTE chứng minh thành viên cung cấp thông tin không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì ATTE có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

​   - ATTE có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của ATTE  hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên sàn ATTE.

​   - ATTE sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên ATTE liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của ATTE.

​   - ATTE có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu ATTE phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án. Và trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của ATTE, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

​   - Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

​   - ATTE giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên ATTE theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của ATTE. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

​   - ATTE giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của ATTE và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ của Ban quản lý ATTE

​   - ATTE chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động ATTE trong điều kiện và phạm vi cho phép.

​   - ATT sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên ATTE.

​   - ATTE chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của ATTE.

​   - ATTE sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá sàn giao dịch ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia ATTE.

​   - ATTE sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của ATTE và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì ATTE không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

Chat với Chúng Tôi