Quy định/Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng chào bán

ĐĂNG SẢN PHẨM CHÀO BÁN TẠI SÀN

- Mời bạn nhập vào địa chỉ website www.atte.vn chọn phần “Đăng Nhập” =. “Đăng nhập thành viên” như hình 1.

- Sau khi đăng nhập vào tài khoản, ta có hai phương án để đăng tin, một là ta nhìn vào phía dưới góc trái có các menu  chức năng  “Menu quản trị gian hàng” ta chọn chức năng “Đăng tin sản phẩm” như hình 2.1

- Sau khi đăng nhập và chọn phần chức năng xong thì ta tiếp tục điền thông tin cần đăng vào qua các thao tác như sau:

+ Số 1 là danh mục, đối với phần này thì bạn có thể nhấp vào thanh thước kéo dài xuống để chọn ngành nghề tương ứng với sản phẩm bạn cần đăng như hình 3.1

+Số 2 là loại tin đăng dành cho sản phẩm cần đăng, như hình 3.2

+ Số 3 là phần chọn tỉnh thành, đối với phần này bạn nhấp vào và chọn thanh thước dài xuống và chọn tỉnh thành mà xuất sứ từ sản phẩm bạn, như hình 3.3

+ Số 4 là tiêu đề bài viết cần đăng chào bán, như hình 3.4

+ Số 5 là phần dành cho giá sản phẩm cần đăng lên, ở phần này bạn có thể để giá trực tiếp hoặc giá “Liên hệ” như hình 3.5

+ Số 6 là phần dành cho số lượng, ở phần này bạn có thể cho bao nhiêu tùy thích vì phần này là bạn đăng chào bán bao nhiêu thì điền số lượng vào, như hình 3.6

+ Số 7 là phần tóm tắt nội dung sản phẩm bạn cần đăng, như hình 3.7

+ Số 8 là ngày đăng, ở phần này thì ban quản trị agitex sẽ cập nhật mật định vào ngày bạn đăng, phần này không chỉnh sửa được, như hình 3.8

+ Số 9 là phần chi tiết nội dung bạn cần cho khách hàng bạn biết nhiều về sản phẩm và nguồn gốc sản phẩm từ đâu, như hình 3.9

+ Sau khi hoàn tất các bước trên ta chọn nút “Đăng Sản phẩm”

+ Sau khi “Đăng Sản Phẩm” hoàn tất ban quản trị sẽ kiểm duyệt và phẩn hồi vào mail cho bạn.

BAN QUẢN TRỊ ATTE CHÂN THÀNH CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐĂNG HOÀN TẤT SẢN PHẨM

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi