Quy định/Hướng dẫn

Điều khoản tham gia sàn ATTE

 

ĐIỀU KHOẢN THAM GIA

I. Đối tượng tham gia

          Tổ chức, cá nhân tham gia vào Sàn Giao dịch công nghệ An Giang được tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, bình luận, thảo luận, đánh giá,… không trái với qui định của pháp luật.

II. Quy định tham gia Sàn Giao dịch công nghệ An Giang

1. Quy định thành viên

-   Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản trị sàn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

-   Thành viên không sử dụng dịch vụ của ATTE vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của ATTE hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

-   Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do ATTE cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của ban quản trị ATTE trong bản Quy chế này.

-   Thành viên không được hành động gây mất uy tín của ATTE dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín ATTE.  

2. Quy định chuyên gia tư vấn

- Ngiêm cấm đánh giá, bình luận nào liên quan đến nội dung chính trị, tôn giáo trái với luật pháp Việt Nam.

- Ngiêm cấm các bình luận, đánh giá, thảo luận có nội dung: khiêu khích, lăng mạ, dùng từ ngữ quá khích, nói tục, chửi thề, các hành vi PR, quảng cáo  mang tính xuyên tạc, suy diễn, tiêu cực, trực tiếp hoặc gián tiếp, cố tình làm tổn hại uy tín của tổ chức, cá nhân khác.

- Không được hack, xâm nhập, sử dụng trái phép hệ thống mạng dưới bất kỳ mục địch nào; đánh cắp dữ liệu, thông tin, tài khoản, mật khẩu của người dùng khác. 

- Chúng tôi khuyến cáo chuyên gia tư vấn  hạn chế ghi chữ không dấu, hoặc các ký tự đặc biệt gây khó khăn cho các thành viên khác khi đọc.

- Tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.

Chat với Chúng Tôi