Quy định/Hướng dẫn

Hướng dẫn đăng tìm mua

Trước tiên mời bạn vào đường dẫn www.atte.vn , khi vào trang chủ ta chọn “Đăng Tin” (Hình 1), ở phần này có hai nội dung là “ Đăng tin chào bán” và “Đăng tin tìm mua”, với phần hướng dẫn này thì ATTE sẽ hướng dẫn bạn cách thác tác ở phần “Đăng Tin tìm  mua”, nếu bạn muốn đăng tin chào bán thì nhờ bạn vào phần hướng dẫn chọn “Hướng dẫn đăng chào bán”.

Tiếp theo sau khi chọn “Đăng tin” => “Đăng tin tìm mua” như hình 1, phần “Đăng tin tìm mua” có hai phần cần điền thông tin vào: Thông tin người  tìm mua và thông số  thiết bị cần mua, điền vào thông tin tìm mua như hình 2.

- Số 1 là nhập đầy đủ tên của người cần tìm mua.

- Số 2 là email của người đăng tìm mua vào.

- Số 3 là điền số điện của người đăng tìm mua.

- Số 4 là nhập vào thanh thước thước để chọn tỉnh.

- Số 5 là chọn tỉnh ma người cần tìm mua.

→Làm các thao tác trên theo hình 2 bên dưới

- Tiếp theo là phần điền thông tin vào “Thông số thiệt bị cần tìm mua”

+ Số 1 là phần “Danh mục” ở phần này thì nhấp vào thanh thước sẽ thể hiện ra các danh mục để chọn vào sản phẩm mà bạn cần đăng tìm mua, như hình 3.1

+ Số 2 là tiêu đề sản phẩm cần đăng tìm mua, như hình 3.2

+ Số 3 là phần tóm tắt sơ lược về sản phẩm cần tìm mua, như hình 3.3

+ Số 4 là cập nhật ngày đăng tin cần tìm mua, phần này ban quản trị atte sẽ mật định cùng ngày đăng tin tìm mua, như hình 3.4

+ Số 5 là một nội dung cần đăng tìm mua về sản phẩm. Như hình 3.5

- Sau khi hoàn tất hết các hình ảnh thì ta chọn nút “Đăng tin tìm mua”

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi