Quy định/Hướng dẫn

Hướng dẫn mua hàng

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

- Mời bạn vào đường dẫn www.atte.vn sau đó chọn “Trang chủ”, nhìn giao diện giao chủ có các sản phẩm đăng chào bán và chào mua, ta có thể nhìn giao diện như bên dưới và chọn mua “than hoạt tính”

- Sau khi chọn sản phẩm “than hoạt tính” sẽ thể hiện lên bốn chức năng cần mua hàng như: thông tin về sản phẩm, liên hệ đặt hàng, đánh giá sản phẩm và chuyên gia tư vấn.

- Chi tiết sản phẩm đã xem qua ta thực hiện bước tiếp theo là “liên hệ đặt hàng”

- Liên hệ đặt hàng, sau khi điền thông tin xong ta chọn nút “Gửi liên hệ” thì xem như việc mua hàng của bạn đã thành công như hình 2.2

+ Số 3: là đánh giá sản phẩm, bạn có thể đanh giá thùy thích, như hình 2.3.

+ Số 4: là thông tin chuyên gia tư vấn, với thông tin này bạn có thể liên hệ trao đổi  với chuyên gia tùy thích 2.4

                BAN QUẢN TRỊ ATTE CẢM ƠN BẠN ĐÃ MUA HÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi