Quy định/Hướng dẫn

Quy định đăng chào bán/tìm mua

QUY ĐỊNH ĐĂNG CHÀO BÁN/TÌM MUA

Người bán/tìm mua phải đảm bảo cung cấp được sản phẩm theo đúng như giá cả, chỉ tiêu chất lượng, số lượng hàng còn bán hay đã hết hàng khi đăng trên www.atte.vn

Trường hợp có sự thay đổi giá cả, hoặc số lượng hàng còn hoặc đã hết, Người bán/tìm mua cần sửa lại thông tin đăng trên www.atte.vn để cho phù hợp với khả năng cung cấp sản phẩm thực tế.

Trường hợp Người bán/tìm mua muốn đăng giá mới hoặc đăng sản phẩm mới, cần đảm bảo sản phẩm còn mới 100%, chưa sử dụng, chưa mở hộp và còn hạn bảo hành.

Thông tin về sản phẩm phải được mô tả chính xác về hãng sản xuất, xuất xứ. Đăng đầy đủ thông số kỹ thuật của sản phẩm theo mẫu www.atte.vn yêu cầu. Ảnh sản phẩm cần rõ ràng, cụ thể, chính xác và đầy đủ để người mua biết đến sản phẩm của bạn nhiều hơn.

Đăng đúng danh mục sản phẩm www.atte.vn phân chia các danh mục hàng hóa rất cụ thể và chi tiết, nếu bạn không tìm thấy danh mục sản phẩm phù hợp để đăng, vui lòng liên hệ Bộ phận hỗ trợ trực tuyến để tạo danh mục phù hợp.

Không đăng một sản phẩm tại nhiều danh mục khác nhau. Bất kỳ sản phẩm nào đăng không đúng danh mục sẽ bị xóa mà không cần báo trước.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi