Quy định/Hướng dẫn

Đăng chào bán, tìm mua

Để chào bán hoặc chào mua sản phẩm trước tiên cần đăng ký một tài khoản sau đó đăng nhập vào và tiến hành đăng tin chào bán hoặc tìm mua để thể hiện nhu cầu bán/mua của mình. Các bước để đăng chào bán/chào mua sản phẩm/ dịch vụ trên sàn giao dịch Công nghệ và Thiết bị An Giang như sau:

Đăng nhập-> Đăng sản phẩm-> Điền các thông tin cần thiết theo form-> chọn Đăng Sản Phẩm.

Chú ý: Trong lúc đăng sản phẩm chọn ở mục "Loại tin đăng" để thể hiện chào bán/chào mua theo nhu cầu của người đăng tin.

Những điều cần lưu ý khi đăng sản phẩm
- Những phần có dấu (*) là bắt buộc
- Mục tên sản phẩm nên mô tả sản phẩm một cách chi tiết, rõ ràng và đầy đủ
- Mỗi lần đăng, nên đăng giới thiệu về từng sản phẩm/ dịch vụ với các thông tin, hình ảnh mô tả chi tiết kèm theo để thu hút được khách hàng vì nó là phần hiển thị trong kết quả tìm kiếm của sản phẩm
- Lựa chọn đúng danh mục sản phẩm, vì có rất nhiều khách hàng tìm kiếm sản phẩm theo lĩnh vực.
- Sử dụng những hình ảnh sản phẩm có chất lượng cao và chuyên nghiệp.
- Từ khóa cho sản phẩm là từ hoặc cụm từ mà người mua sử dụng để tìm kiếm sản phẩm, vì vậy lựa chọn từ khóa thích hợp sẽ đem lại cho thành viên một thứ hạng tìm kiếm cao trong kết quả tìm kiếm của khách hàng.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi