Quy định/Hướng dẫn

Quy định chứng thực thành viên

Bước 1: Chọn chức năng Chứng thực
Để chứng thực tài khoản doanh nghiệp, bạn vui lòng click vào biểu tượng Chứng thực trong mục quản trị thành viên.

Bước 2: Gửi yêu cầu chứng thực
Bạn hãy điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo yêu cầu để Ban Quản trị có thể chứng thực tài khoản cho bạn.
Click vào nút Gửi yêu cầu để gửi yêu cầu chứng thực của bạn.
Hệ thống hiển thị trang thông báo nhắc lại, để xác định việc gửi yêu cầu chứng thực của bạn là hoàn toàn chính xác
Click vào nút OK để hoàn tất quá trình gửi yêu cầu chứng thực tài khoản doanh nghiệp của bạn.

* Lưu ý: Bạn phải điền thông tin đầy đủ và gửi bản SCAN màu hoặc bản chụp giấy ĐKKD, ... Sau khi xem xét và chứng thực (không quá 3 giờ làm việc kể từ khi nhận được yêu cầu), chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng Email.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi