Quy định/Hướng dẫn

Hướng dẫn liên hệ nhà cung cấp

Để liên hệ với nhà cung cấp để trao đổi chi tiết về sản phẩm giữa người mua và nhà cung cấp người mua có thể liên hệ và trao đổi với nhà cung cấp qua email, điện thoại hoặc cũng có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp thông qua địa chỉ trụ sở của nhà cung cấp.

Các thông tin liên hệ với nhà cung cấp nói trên có thể lấy trong lúc xem chi tiết một sản phẩm ở mục "THÔNG TIN NGƯỜI BÁN", xem hình bên dưới.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi