Sự kiện

Mời tham gia thử nghiệm Sàn giao dịch công nghệ

Kính gứi Quý Doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh hoạt động giới thiệu, chào bán các  sản phẩm mang tính khoa học công nghệ của đơn vị. Sàn giao dịch công nghệ An Giang hoạt động với mục tiêu hỗ trợ xúc tiến thị trường khoa học và công nghệ. Được dự thảo thành lập từ năm 2014 đến nay, Sàn cũng đã thu hút được một số đơn vị trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia. Trong thời gian tới, nhằm tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc giới thiệu, chào bán sản phẩm, chúng tôi tiếp tục hỗ trợ miễn phí bao gồm hoạt động đăng ký gian hàng, chào bán sản phẩm,...

Trân trọng!

Chat với Chúng Tôi