Quy định/Hướng dẫn

Chính sách bảo mật thông tin

 

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

Để đáp ứng về an ninh trực tự trên internet Sàn Giao dịch công nghệ An Giang có những chính sách nhằm bảo mật thông tin như sau:

1. Mục đích và phạm vi thu thập

-   Thông tin của khách hàng được sử dụng với mục đích xác nhận thông tin chủ thể trong hợp đồng sẽ được ký kết và bàn giao.

-   Sàn Giao dịch công nghệ An Giang sẽ cam kết không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

-   Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Ban quản lý sàn.

-   Khi khách hàng liên hệ đăng ký thành viên, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm: Họ và tên, đơn vị công tác, tên thương nhân (nếu có), địa chỉ, điện thoại, email và mã số thuế/Số CMND.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

-   Sàn Giao dịch công nghệ An Giang sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

       + Cung cấp các dịch vụ đến thành viên.

       + Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn Giao dịch công nghệ An Giang .

       + Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên.

       + Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.

       + Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại ATTE.

-    Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn Giao dịch công nghệ An Giang có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, Tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3.Thời gian lưu giữ thông tin

-   Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của ATTE.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

+ Tên đơn vị: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học & Công Nghệ An Giang

+ Trụ sở chính: Số 17 Lê Lai, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

+ Điện thoại: 02963.954306                     Fax: 02963.954306            

+ Email: trungtamkhcnag@gmail.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

-   Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị ATTE thực hiện việc này.

-   Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ATTE . Khi tiếp nhận những phản hồi này, ban quản trị sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

-   Thông tin cá nhân của thành viên đăng ký trên ATTE, Ban quản trị sẽ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ATTE. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

-   Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, ATTE sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

-   Ban quản  trị ATTE yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị sàn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Chat với Chúng Tôi