Thông tin chuyên gia

- Họ Tên: Trần Ngọc Phương Anh

- Năm sinh: 00/00/0000

- Giới tính: Nữ

- Học hàm, học vị: Thạc sĩ

- Ngôn ngữ có thể giao tiếp: Đang cập nhật.

- Lĩnh vực tư vấn: Nông - Lâm - Thủy sản

- Số năm kinh nghiệm: 5

- Email: tnpanh84@gmail.com

- Điện thoại: 0939050678

- Địa chỉ: 17 Lê Lai, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, An Giang

Thông tin đơn vị công tác

- Cơ quan công tác:

- Điện thoại cơ quan: 0763652553

- Địa chỉ cơ quan: 17 Lê Lai, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang

- Chức danh: Cán bộ kỹ thuật

- Bộ phận: Trại Thực nghiệm khoa học công nghệ

Công trình đã tham gia
Đang cập nhật.
Chat với Chúng Tôi