Sản phẩm chuyển giao KH&CN
Logo

Trạm quan trắc môi trường nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản

Trạm quan trắc môi trường nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : An Giang
Ngày đăng : 17-08-2022

Logo

Danh mục sản phẩm chuyển giao công nghệ trường Đại học Cần Thơ

Danh mục sản phẩm chuyển giao công nghệ trường Đại học Cần Thơ
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : An Giang
Ngày đăng : 17-08-2022

Logo

Danh mục sản phẩm chuyển giao công nghệ trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP.HCM
Loại tin : Chào bán
Tỉnh thành : An Giang
Ngày đăng : 01-08-2022

 Danh sách chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực Sản phẩm chuyển giao KH&CN
Không có chuyên gia trong lĩnh vực này!
Chat với Chúng Tôi