Sản xuất giống nhân tạo cá linh ống

- Ngày đăng: 04-03-2015
- Nơi đăng: An Giang
- Mức đánh giá: Chưa có đánh giá
- Đơn giá: Liên hệ

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công Nghệ An Giang

Địa chỉ: 17 Lê Lai, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Tỉnh thành: An Giang

Điện thoại: 02963.954306

Email: trungtamkhcnag@gmail.com

Fax: 02963954305

 • Xem gian hàng
 • -   Cá linh ống thành thục sau 3- 4 tháng nuôi vỗ bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng đạm 35%. Sức sinh sản tương đối của cá linh trong điều kiện nuôi vỗ khá cao và dao động từ 188.347- 457.526 trứng/kg cá cái.

  -   Liều  80-100   60µgLH-RHa   +   10mg   cho   tỷ  lệ  cá  đẻ  cao  nhất  (81,11- 83,33%).

  -   Phổ thức ăn của cá linh trong 1 tháng tuổi gồm 3 thành phần chính: Động vật phù du, tảo và mùn bã hữu cơ/ thức ăn công nghiệp với tỷ lệ theo thứ tự: 49%, 30% và 21%. Tỷ lệ sống của cá (sau 60 ngày ương dưới ao) ở mật độ 600 con/m cao nhất (76,45% ) và thấp nhất là tỷ lệ sống của cá ương  ở mật độ 1.000 con/m2  (35,2%).

  -   Khả năng thích ứng của cá linh tăng dần theo sự phát triển của cơ thể: ngưỡng Oxy, tiêu hao Oxy của cá bột lần lượt: 1,5 mgO /L, 891,56 mgO /kg/h và của cá 30 ngày tuổi là 0,85 mgO /L, và 674,85 mgO /kg/h. Ngưỡng nhiệt của  cá linh bột 12,45 C và 39,45 C. Trong khi đó ngưỡng nhiệt độ của cá 30 ngày tuổi là 10,5 C và 41,5 C.

  Cá linh không thể tồn tại khi pH của ao thấp hơn 4,0 và cao hơn  11,5. Ngưỡng độ mặn của cá linh bột 12‰ và 30 ngày.

   

  Sản phẩm cùng danh mục

  Không có sản phẩm cùng danh mục!

  Chat với Chúng Tôi