Quy trình nuôi cá lăng nha thương phẩm trong bè

- Ngày đăng: 04-03-2015
- Nơi đăng: An Giang
- Mức đánh giá: Chưa có đánh giá
- Đơn giá: Liên hệ

THÔNG TIN NGƯỜI BÁN

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công Nghệ An Giang

Địa chỉ: 17 Lê Lai, Phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang

Tỉnh thành: An Giang

Điện thoại: 02963.954306

Email: trungtamkhcnag@gmail.com

Fax: 02963954305

 • Xem gian hàng
 • -   Khẩu phần thức ăn gồm 75% CT + 25% TAV (NT 2) đã giúp cá lăng nha tăng trưởng nhanh nhất.

  -   Tỷ lệ phối trộn CT và TAV đã ảnh hưởng đến sức tăng trưởng của cá lăng nha nhưng không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống.

  -   Có thể thay thế 100% CT bằng 50% CT + 50% TAV trong nuôi cá lăng nha, sự thay thế này có ý nghĩa trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tự nhiên.

  -   Trọng lượng trung bình của cá NT 2 (80 cá/m3 và thức ăn chế biến) cao nhất (1.207,40 ± 311,30g/con) và thấp nhất (981,90 ± 277,60g/con) là cá của NT 3 (100 cá/m3 và cá tạp).

  -   Tính theo 100% protein thì hệ số thức ăn của cá NT 2 thấp nhất (1,99 ± 0,75) và cao nhất là cá NT 3 (3,49 ± 2,01).

  -   Tỷ lệ phân đàn theo trọng lượng của cá ở 4 NT khá cao (từ 25,78 – 32,70%); trong đó, tỷ lệ phân đàn thấp nhất thuộc về NT 2 (25,78%) và cao nhất là NT 4 (32,70%).

  Năng suất trung bình của 4 NT theo thứ tự là 21,60 ± 14,63; 27,10 ± 15,38; 16,53 ± 14,18 và 19,69 ± 16,89kg/m3. Trong đó, năng suất cao nhất là cá lô 1 của NT 2 (44,85kg/m3).

  Sản phẩm cùng danh mục

  Không có sản phẩm cùng danh mục!

  Chat với Chúng Tôi