Quy định/Hướng dẫn

Quy định về thành viên

 

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN

 

1. Quyền của Thành viên ATTE.

-   Khi đăng ký trở thành thành viên của ATTE và được Ban quản lý ATTE đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một gian hàng online để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên ATTE.

-   Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý gian hàng và các giao dịch của mình trên ATTE.

-    Thành viên sẽ được nhân viên của ATTE hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng gian hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên ATTE.

-   Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do ATTE hay các đối tác thứ ba cung cấp trên ATTE. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên ATTE hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

-   Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho ATTE trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư hoặc email đến cho ATTE.

2. Trách nhiệm của Thành viên ATTE.

-   Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin của thành viên cho tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ, như sau:

○ Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

○ Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

○ Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

-   Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định 52/2013/NĐ-CP, khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-   Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-   Thực hiện các quy định sàn khi thực hiện chức năng đặt hàng trực tuyến trên Sàn giao dịch thương mại điện tử.

-   Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

-   Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

-   Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Các quy định/Hướng dẫn khác

Chat với Chúng Tôi