Tìm theo Danh mục |


Sản phẩm Doanh nghiệp Chuyên gia Sản phẩm tìm mua

Họ tên: Trương Bảo Quốc.
Học hàm học vị: Đại Học.
Lĩnh vực tư vấn: Xử lý môi trường.
Số năm kinh nghiệm: 6.
Họ tên: Tống Thanh Tùng.
Học hàm học vị: Kỹ sư.
Lĩnh vực tư vấn: Điện - Điện tử - Tự động hóa.
Số năm kinh nghiệm: 20.
Họ tên: Trương Thái Kha.
Học hàm học vị: kỹ sư.
Lĩnh vực tư vấn: Chế biến thực phẩm - đồ uống.
Số năm kinh nghiệm: 11.
Họ tên: Hà Thị Mỹ Trang.
Học hàm học vị: Kỹ sư.
Lĩnh vực tư vấn: Điện - Điện tử - Tự động hóa.
Số năm kinh nghiệm: 10.
Họ tên: Trần Ngọc Phương Anh.
Học hàm học vị: Thạc sĩ.
Lĩnh vực tư vấn: Nông - Lâm - Thủy sản.
Số năm kinh nghiệm: 5.
Họ tên: Trần Thị Xuân Lan.
Học hàm học vị: Kỹ sư.
Lĩnh vực tư vấn: Chế biến thực phẩm - đồ uống.
Số năm kinh nghiệm: 4.
Họ tên: Trần Phú Vinh.
Học hàm học vị: Thạc sỹ.
Lĩnh vực tư vấn: Xử lý môi trường.
Số năm kinh nghiệm: 16.
Chat với Chúng Tôi